Tin cậy

Banner Creator for Minecraft

savou
3.14MB
Tải về
Tải về 25k - 50k
Phiên bản 0.1.3 3 năm trước

Mô tả của Banner Creator for Minecraft

- I had to remove mojang's logo from banner layer, they requested it.

Using this application you can create new minecraft war banners.

This app is still in beta, but it has a lot of features.

- You can save your banners

- Changing existing layers

- See recipe of your banner

- Over 600 uniquely-colored patterns

- Easy to use

Show your support, please follow me on twitter @skakac

(https://twitter.com/skakac)

Mojang logo is a trademark of Mojang AB

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">- Tôi đã phải gỡ bỏ logo Mojang từ lớp biểu ngữ, họ yêu cầu nó.

Sử dụng ứng dụng này, bạn có thể tạo ra các banner Minecraft chiến tranh mới.

Ứng dụng này vẫn còn trong phiên bản beta, nhưng nó có rất nhiều tính năng.

- Bạn có thể lưu các biểu ngữ của bạn

- Thay đổi các lớp hiện có

- Xem công thức cho banner của bạn

- Hơn 600 mẫu duy nhất màu

- Dễ dàng sử dụng

Hiển thị hỗ trợ của bạn, hãy làm theo tôi trên twitter @skakac

(Https://twitter.com/skakac)

Mojang logo là một thương hiệu của Mojang AB</div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Banner Creator for Minecraft

4.41
17
5
12
4
3
3
0
2
1
1
1

Đánh giá Banner Creator for Minecraft

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Banner Creator for Minecraft, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng savou
Cửa hàng savou 16.42k 11.26M

Tải về các ứng dụng tương tự trên Banner Creator for Minecraft

Thông tin APK về Banner Creator for Minecraft

Phiên bản APK 0.1.3
Khả năng tương thích Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên skakac Software


Tải về Banner Creator for Minecraft APK
Tải về